Algemene voorwaarden

Goedgeplukt.be is een realisatie van de vzw Regionaal Landschappen (hierna RL genoemd) en kadert binnen het PDPO project Fruitlandschap. Een project van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Personen die zich registreren onder ‘ik heb fruit” hebben fruit aan te bieden en worden hierna ‘aanbieders’ genoemd. Personen die zich aanmelden onder ‘ik wil fruit’ zijn op zoek naar hoogstamfruit en worden hierna ‘plukkers’ genoemd.

Goedgeplukt wil:

-Eigenaars van hoogstamboomgaarden in contact brengen met mensen die op zoek zijn naar fruit voor eigen gebruik

-Het lokaal verwerken van hoogstamfruit bevorderen

-Onze waardevolle hoogstamboomgaarden behouden en versterken

  1. De boomgaard(en) waarvan het fruit aangeboden wordt, moet(en) gelegen zijn in Vlaanderen.
  2. Het aangeboden fruit moet van hoogstambomen afkomstig zijn. Laag- of halfstamfruit worden niet aanvaard. Een hoogstamboom heeft een minimale takvrije stamhoogte van 180cm boven het maaiveld.
  3. Publiciteit of commerciële aanbiedingen zonder ecologische of landschappelijke meerwaarde worden niet aanvaard.
  4. We raden het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of biociden afIndien je ze toch gebruikt in de boomgaard waarvan je het fruit aanbiedt, moet je dit op voorhand melden aan de plukker en volg je de geldende regels qua erkenning van de producten en het bijhouden van een gebruiksregister volgens fytofar.
  5. Gegevens die je invoert via de daarvoor bestemde velden, worden zichtbaar op Goedgeplukt.be voor andere geregistreerde bezoekers. Dit geldt ook voor telefoon en e-mailadressen. Deze gegevens zijn niet zichtbaar voor zoekmachines of personen die niet geregistreerd zijn als plukker of aanbieder op Goedgeplukt.be
  6. Je aanbod is, na goedkeuring door de RL, zichtbaar op de interactieve kaart op Goedgeplukt.be. Geregistreerde plukkers nemen dan zelf contact met je op voor informatievragen of de praktische afhandeling. De RL is niet betrokken in de afhandeling tussen aanbieders en plukkers.
  7. De RL behoudt zich het recht om kleine correcties in de formulering van je aanbod te doen zonder de inhoud te wijzigen (bvb typfouten of leestekens )
  8. De RL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de zoekertjes noch de kwaliteit van het aanbod.
  9. De RL behoudt zich het recht voor uw aanbod te promoten via andere kanalen zoals bijvoorbeeld facebook, twitter, de landschapskrant of andere gedrukte publicaties, zonder vermelding van persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer of mailadres

Wil je je aanbod verwijderen van de website of wens je meer informatie, stuur dan een e-mail naar goedgeplukt@rlhv.be

Iedereen die zich registreert als plukker of aanbieder gaat akkoord met onze privacyverklaring: https://goedgeplukt.be/website-disclaimer-privacy/